Informatie

Gemeentebelangen Opmeer

Gemeentebelangen Opmeer is een onafhankelijke partij die handelt vanuit een praktijkgerichte en nuchtere Westfriese instelling en die  ook oog heeft voor de lange termijn.

 

Met deze aanpak heeft Gemeentebelangen een sterke basis gelegd voor wat de gemeente Opmeer geworden is.

 

De vereniging Gemeentebelangen kent een geschiedenis die terug gaat tot haar oprichting in 1913.  Al meer dan 100 jaar is Gemeentebelangen een niet weg te denken lokale partij binnen de gemeenteraad van Opmeer. De vereniging met haar vele betrokken leden heeft bewezen een stabiele partij te zijn.

  

Fractie Gemeentebelangen bezoekt Noppes.

Zaterdag 19 mei jongstleden is de fractie van gemeentebelangen op bezoek geweest bij Noppes Opmeer. We zijn rondgeleid door de bedrijfsleider mevrouw Apeldoorn. Dit filiaal in Opmeer is 4 maart 2017 geopend en een van de 16 winkels die de stichting Noppes beheert. Noppes is een stichting en neemt mensen in dienst met een lichamelijke, geestelijke of sociale beperking. In totaal werken er nu 22 mensen bij Noppes Opmeer.

Deze mensen zorgen ervoor dat de spullen die binnenkomen gesorteerd worden, kleding bij kleding, glaswerk bij glaswerk, enzovoorts. De kleding wordt verder gesorteerd in containers jurken, broeken, shirts, man, vrouw, kind. Daarna wordt het geprijsd en de winkel ingereden. Glaswerk wordt afgewassen, gesorteerd, geprijsd en met zorg in de winkel geplaatst. Juist deze zorg voor alle spullen zorgt ervoor dat Noppes als een mooie, schone, nette en overzichtelijke kringloopwinkel naar voren komt. Ook achter de schermen is dit het geval, kerstspullen en winterkleding ligt momenteel netjes en overzichtelijk opgeslagen in het magazijn.  Noppes stimuleert het hergebruik van spullen, wat weer goed is voor het milieu.

Het was een leerzame ochtend, vanaf deze plaats danken wij Noppes en mevrouw Apeldoorn in het bijzonder voor de gastvrijheid.

   


Afscheid Elly Deutekom.

Tijdens een gezellige avond op 24 mei 2018 heeft Opmeer afscheid genomen van haar drie wethouders. Hendrik Stoker en Ruud Heijtink zijn 8 jaar wethouder geweest in de gemeente en onze eigen wethouder Elly Deutekom heeft 16 jaar aan het roer gestaan als wethouder Samenlevingszaken. Een bekend gezicht in Aartswoud, in onze gemeente en eigenlijk in heel West-Friesland.

 In 1994 is Elly begonnen als raadslid tezamen met Hans Wijnveen en Cees van Langen. Omdat ze alle drie nieuw in de raad kwamen heeft onze partij geen wethouder geleverd. In 1998 is zij een eerste periode van vier jaar wethouder geweest. Dit waren roerige tijden vanwege de (eventuele) komst van het AZC in Hoogwoud. Na de verkiezingen van 2002 is Elly, tezamen met Hans, teruggekeerd als raadslid. Deze keer in de  oppositie. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2006 krijgen we meer zetels en keert Elly terug als wethouder. Dit heeft ze daarna 12 jaar met enthousiasme gedaan. Vele veranderingen heeft ze zien komen, met name de decentralisatie van het Sociaal Domein en op gemeentelijk niveau de bouw van het MFA.
Wij zijn Elly zeer dankbaar wat zij al deze jaren voor Gemeentebelangen heeft gedaan. Wij hopen dat we nog een tijdlang kunnen putten uit haar expertise. Als grootste blijk van waardering is Elly tijdens de jaarvergadering van Gemeentebelangen op 14 mei 2018 erelid geworden.  We gunnen Elly een heerlijke rustige tijd waarin ze samen met Jan kan genieten van alle dingen die op hun pad komen.

Namens bestuur en fractie Gemeentebelangen Opmeer,
Miranda Maas-Siepe, secretaris

 

Nieuws uit de lokale politiek 

Onze eigen fractievoorzitter, Wim van Hunnik, heeft een interview gegeven aan het NRC Handelsblad. Heel gaaf en mooie reclame voor een lokale partij
En vooral onze eigen partij natuurlijk! Het stuk met foto's is na te lezen in het NRC Handelsblad. Vragen? Stel ze gerust.
Om het hele artikel te lezen klik op actueel.