Lid worden

De vereniging Gemeentebelangen is opgericht op 1 mei 1913 en is sindsdien bestuurlijk betrokken bij het wel en wee van de inwoners van de gemeente Opmeer. Onze uitgangspunten zijn helder en gericht op de lokale belangen. In ons overzichtelijke verkiezingsprogramma op deze site vindt u daar meer over. 

Het is natuurlijk mogelijk lid te worden van de vereniging Gemeentebelangen. Daar betaalt u met ingang van 2018 een bedrag van € 25,00 per jaar voor. 

Als lid heeft u invloed op de vereniging en ook indirect op de gemeentepolitiek. De leden wijzen de kandidaten voor de gemeenteraad aan. In de zes wekelijkse achterban-bijeenkomsten kunt u meepraten over de voorstellen die in de gemeenteraad aan de orde komen.  

De achterban-bijeenkomsten zijn altijd op de maandagavond voorafgaande aan de raadsvergadering de donderdag daarop.