Bestuur

                               
  Irma Stroet, Voorzitter.

Mijn naam is Irma Stroet en ik woon in Hoogwoud. Sinds ik in deze gemeente woon (2005), ben ik lid van Gemeentebelangen. Het is goed dat er een lokale politieke partij is, onafhankelijk van een landelijke partij. Gemeentebelangen is er voor de inwoners van Hoogwoud en behartigt de belangen van de inwoners door verstandige beslissingen te nemen.

Als bestuursvoorzitter zet ik met in voor een toekomstgerichte en stabiele partij.

Ik het dagelijks leven werk ik als manager bij de Jeugdbescherming in Amsterdam. Met mijn 2 kinderen woon ik heel plezierig in een monumentale stolpboerderij aan de Koningspade. 

    Jan Beuling, Penningmeester.

Mijn naam is Jan Beuling en ik woon sinds 1970 in Opmeer en ben sinds 2007 penningmeester van de vereniging.
Na mijn werkzaamheden als administrateur bij o.m. Campina/Melkunie en mijn eigen administratiekantoor geniet ik nu van mijn pensioen en voer ik samen met mijn zoon nog een een onderneming in de ICT branche. Al geruime tijd ben ik samen met mijn vrouw Loes  lid van gemeentebelangen, die ook fractieassistente is geweest.
Daarnaast hebben we bestuursfuncties gehad in diverse verenigingen in Opmeer.

      Miranda Maas-Siepe, Secretaris.

Mijn naam is Miranda Maas-Siepe, woon in Hoogwoud, ben getrouwd en in het rijke bezit van twee mooie kinderen. In het dagelijks leven ben ik administratief medewerker bij Van Dolder Administratiekantoor, achter het oude raadhuis in Hoogwoud.

Ik heb 8 jaar in de gemeenteraad gezeten, van april 2010 t/m maart 2018. In de eerste periode heb ik de commissie samenlevingszaken onder mijn hoede gehad en het laatste halfjaar van de tweede periode mocht ik deze commissie vanuit onze fractie ook leiden. In november 2016 ben ik toegetreden als secretaris van het bestuur van Gemeentebelangen Opmeer.

Er zijn veel jonge nieuwe leden bijgekomen het laatste jaar. Deze wil ik graag gaan begeleiden vanuit mijn eigen “ervaring” als raadslid.
 
Hans Wijnveen, Bestuurslid.
    
                                   `                 

Ik ben Hans Wijnveen en vanuit de achterhoek in 1980 in de gemeente Opmeer komen wonen en werken. Inmiddels wonen mijn vrouw en ik (de drie kinderen zijn reeds uitgevlogen) al weer dertig jaar aan de Boterbloem.

Onze gemeente kenmerkt zich door inwoners zie zich hier thuis voelen en naar alle tevredenheid wonen. Dat komt niet in de laatste plaats door de onderlinge verbondenheid en gemeenschapszin. Niet voor niets kent de gemeente Opmeer op allerlei gebied verenigingen en groepen die wat organiseren op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied. Om daar ook mijn steentje aan bij te dragen heb ik deel uitgemaakt van de ouderraad en medezeggenschapsraad van basisschool 't Ruimteschip; een tijdje voorzitter geweest van handbalvereniging Meteoor en in de periode 1994 - 2006 raadslid geweest voor Gemeentebelangen. Sinds die tijd ben ik secretaris van die vereniging. Vanaf 2010 ben ik fulltime werkzaam op de griffie van de gemeente Heerhugowaard als adviseur politiek bestuurlijke processen en loco-raadsgriffier.

 

De gemeente Opmeer heeft in de afgelopen decennia een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen qua huizenbouw en groei van het aantal inwoners, maar ook uitbreiding van werkgelegenheid door onder meer het eigen bedrijventerrein De Veken. Die vanzelfsprekende groei is er niet meer. We staan als maatschappij voor ombuigingen in financiële zin, maar ook qua denken. We zullen minder afhankelijk moeten worden van overheid en instanties die alles op afroep regelen. Er moet meer en meer een beroep gedaan worden op de mensen om ons heen.

De gemeenteraad zal in de komende tijd hierover nog lastige keuzes moeten maken. Als lid van het bestuur van Gemeentebelangen zal ook ik mij inzetten om onze fractie in de gemeenteraad daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zich volledig kunnen richten op wat belangrijk is voor onze inwoners en hun blijvende tevredenheid over het wonen in onze gemeente.